top of page

Felhasználási Feltételek a www.breakfastinspirations.com weboldalhoz

A jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban FF) az www.breakfastinspirations.com  (továbbiakban honlap ,weboldal, szolgáltató) weboldalt üzemeltető NUSHI FOOD BT szerződési feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint:

Weboldal üzemeltetőjének adatai:

Név:                                          NUSHI FOOD Betéti Társaság

Székhelye:                              3000 Hatvan, Bethlen Gábor u. 16.

Levélcím:                                1158 Budapest, Szűcs István u. 41/A.

Cégjegyzékszáma:              10-06-027772

Adószáma:                             28989385-1-10

Bankszámlaszám:                Erste Bank:

E-mail cím:                             info@breakfastinspirations.hu

Telefonos elérhetőség:     (+36) 20 292 7170  

 

Tárhelyszolgáltató elérhetőségei:

Név:                                          Wix.com.Inc

Székhely:                                 500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA

E-mail cím:                             support@wix.com

 

 A honlapot használók (továbbiakban: felhasználó) látogatásával és használatával elfogadja az FF-t, és az Adatvédelmi tájékoztatót. A szolgáltató Adatvédelmi tájékoztatója a http://www.breakfastinspirations.com/adatvedelemi_tajekoztato.pdf oldalon érhető el. Ha a felhasználó az alábbi FF-t nem fogadja el, kérjük, ne használja oldalunkat.
A felhasználó kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult az FF-t és az Adatvédelmi tájékoztatót egyoldalúan módosítani a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások színvonalának növelése, hatékonyabbá tétele, valamint új szolgáltatás bevezetése érdekében.

I. Általános feltételek
1. A honlap felhasználása a Felhasználó által az alábbi módokon történhet:
                 - a honlap látogatása ingyenes,
                 - a hírlevélre történő feliratkozás esetén a felhasználó a nevét, és e-mail címét, a cég nevét köteles       megadni.

2. A honlap hírlevele az abban található leiratkozás linken keresztül mondható le. Leiratkozás esetén a szolgáltató a hírlevél adatbázisából a felhasználó személyes adatait törli.

3. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használja, és tudomásul veszi , hogy a szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során esetlegesen felmerülő vagyoni vagy nem vagyoni károkért. A felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak  védelmének érdekében.

4. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy minden további értesítés nélkül kitiltsa a honlapról azokat, akik a szolgáltató jogos érdekét, vagyis a honlap megfelelő , jogsértő tartalmaktól mentes működéséhez fűződő üzemeltetési érdekét sértik.

5. A szolgáltató kizár minden felelősséget a felhasználók által tanúsított magatartásért. A szolgáltató kizárja felelősségét a felhasználó téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából (pl. név, email cím elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése) eredő, a felhasználó vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

6. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatását bármely felhasználó felé megtagadja. A felhasználó nem módosíthatja a rendszer megjelenését, működését, illetve tilos bármilyen módon beavatkoznia, vagy megzavarnia a honlap, a szerverek, a honlaphoz kapcsolódó hálózat működését, továbbá tilos figyelmen kívül hagynia a weboldalhoz kapcsolódó hálózat működésére vonatkozó előírásokat vagy szabályzatban foglaltakat. Az erre vonatkozó kísérletek a honlapról történő kizárást és egyéb jogi következményeket vonhatnak maguk után.

7. A szolgáltató által szervezett játékokra vonatkozó nyereményjáték szabályzat és az adatkezelés részletei az adott játékhoz kapcsolódóan érhető el.

8. A szolgáltató semmilyen megnyilvánulási felületén (honlap, Facebook idővonal, applikáció, kommentek, posztok, közvetlen üzenetek stb.) nem kéri a felhasználó banki adatait, pin kódját stb. Amennyiben Önhöz ilyen tárgyú üzenet érkezik, akkor kérjük, haladéktalanul értesítse kollégáinkat a következő elérhetőségeken:


Név: NUSHI FOOD BT
E-mail: info@breakfastinspirations.hu
Telefon: +36 20 292 7170
Levelezési cím:  1158 Budapest, Szűcs István u. 41/A.II. Szellemi tulajdon

1. A honlapon közzétett minden tartalom szerzői jogi védelem alatt áll, amely a szolgáltató szellemi alkotását képezi a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerint. A szolgáltató weboldala teljes egészében (beleértve, korlátozás nélkül a weboldal tartalmát, felépítését, adatbázisokat, grafikákat, képeket stb.), valamint a weboldal logóját, a weboldal grafikus chartáját és minden egyes elemét a szolgáltató tulajdonát képezi. Bármely részben vagy egészben történő reprodukció vagy ábrázolás szigorúan tikos.


2. A felhasználó a honlap tartalmáról, annak egyes részeiről kizárólag magán célból készíthet
másolatot és nyomtathatja ki azt. A honlap tartalmának magáncélból, akár digitális, akár fizikai
adathordozón rögzített másolatának további felhasználására (különösen, de nem kizárólag
többszörözni, terjeszteni, adatbázisban tárolni, letölthetővé tenni, kereskedelmi forgalomba
hozni, átdolgozni) nem jogosult. A magáncélú felhasználás jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálhatja.


3. Amennyiben a felhasználó a saját weboldalára, közösségi oldalára tartalmat kíván átvenni
a honlapról, azt kizárólag oly módon teheti meg, hogy a cikk címét és tartalmának rövid összefoglalóját (Leadet) a képi elemek nélkül, változatlan tartalommal és hiánytalanul átveszi
a weboldalról, és a forrást megjelölve a cikk teljes tartalmára mutató hiperhivatkozást (közvetlen
linket) helyez el a címben vagy a Lead alá.

4. A fent meghatározott átvétel semmilyen esetben sem történhet üzletszerűen!


5. A fent meghatározott felhasználási jogok kiterjednek a weboldalon található szerzői jogi,
szabadalmi, védjegy vagy egyéb törvényi oltalomban részesülő tartalomra is, amelynek jogosultja a szolgáltató.


6. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a fentiektől eltérő módon vagy mértékben történő átvétel szerzői jogot sért, és minden esetben jogi következményeket von maga után, továbbá minden egyéb a törvényi korlátozást átlépő felhasználás csak a szolgáltató előzetes, írásbeli engedélyével lehetséges.
 

III. Szavatosság és felelősség
1. A szolgáltató nem szavatolja, hogy a honlapra történő látogatás, a honlap letöltése, vagy a honlap használata mindenkor zavartalan, megszakításmentes és hibamentes lesz, úgyszintén nem szavatolja, hogy bármely a honlapon megjelenő, vagy a honlapon keresztül elérhető anyag mindenkor hiba-, vírus-, illetve bármilyen egyéb káros tartalomtól mentes lesz. A honlap letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését a szolgáltató kizárja. A szolgáltató a lehető legnagyobb mértékben tájékoztatja a felhasználókat egy karbantartási vagy frissítési művelet előtt. Hasonlóképpen, a szolgáltató felelőssége nem kérhető hibás működés, a hozzáférés lehetetlensége vagy a Popup nem megfelelő felhasználói körülményei miatt, amelyek nem megfelelő berendezéseknek tulajdoníthatók, a felhasználó hosztjának vagy szolgáltatójának tulajdonítható zavarokért, torlódásokért. az internetes hálózaton, és / vagy a szolgáltató befolyásán kívül eső bármely más okból, még inkább vis maior esetén. A szolgáltató nem vállal felelősséget a felugró ablakok előfizetők oldalán történő közzététele miatt elszenvedett közvetett károkért sem. A szolgáltató nem tehető felelőssé grafikai vagy tipográfiai hibákért.
 

2. A honlapon található külső hivatkozások követésével letöltött tartalom nem áll a szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket a szolgáltató törli vagy módosítja.


3. A honlap hozzászólásaival kapcsolatban valamint a weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében a szolgáltató minden felelősséget kizár.


Jelen Felhasználási Feltételek 2021. december 18. napján lépnek hatályba és határozatlan időre szólnak. Az FF rendelkezéseinek megismertetéséről a szolgáltató oly módon gondoskodik, hogy arra a pontos elérési út megjelölésével hivatkozik.


Hatvan, 2021. december 18.

bottom of page